Επικοινωνία

Κατάστημα:
Ερμού 13, Τ.Κ.54624
Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:
+30 2310 256225
Fax
+30 2310 256592

 website:
www.textiles.com.gr

e-mail:
evi_icht@me.com
textile@otenet.gr
ichtiaroglou.yfasmata@gmail.com
www.textiles.com.gr